Sport BP

Kurz instruktora skalního lezení

Kurz instruktora skalního lezení | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor skalního lezení

Základní kurz pro instruktory skalního lezení

Výstup: Instruktor skalního lezení BP SPORT (platnost osvědčení je bez časového omezení), licence má obecnou platnost, je platná pro školská, zájmová a komerční zařízení. Kurz instruktora lezení na přírodních stěnách mohou absolvovat pouze účastníci starší 18 let.
Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností.
Program kurzu: Historie, druhy a formy skalního lezení, metodika výuky, technika lezení, druhy skalních terénů, technika lezeckých dovedností: uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště a práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice, bezpečnost, výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast.

Lektor kurzu: Ústřední lektoři
 
Termín a místo konání kurzu: 11. - 12.5. a 25. - 26.5.2019 v Bechyni
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových výukových bloků.

Podmínkou účasti na Kurzu pro instruktory skalního lezení je úspěšné absolvování některého termínu Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho vzdělávacího střediska nebo po dohodě jiného kurzu.

Pokud vám nevyhovují výše uvedené termíny, tak nám prosím napište zprávu prostřednictvím e-mailu a budeme vás informovat bezprostředně po vypsání dalšího termínu Kurz instruktora skalního lezení. Nemáme konečný termín přihlášek do kurzu a po naplnění kapacity konkrétního termínu se příjem přihlášek ukončí. Velice těžko se předvídá, kdy se termín kurzu instruktora lezení na přírodních stěnách zcela obsadí.

Cena: 3500,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v horolezecké chatě, organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence, cena nezahrnuje Kurz instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na tomto kurzu)
 
Naše středisko vzdělávání je držitelem akreditace MŠMT pro skalní lezení.

Přihlášky:


Naše kurzy jsou také uvedeny na www.eu-dat.cz - databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na www.edu.cz - „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání - zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory skalního lezení"

Využití licence

Licence Instruktor skalního lezení BP SPORT má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vyučovat s touto licencí ve všech oblastech: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např.: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora skalního lezení je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory skalního lezení

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu.
Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. 

Program kurzu instruktor skalního lezení

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v skalního lezení, metodika výukového procesu, vedení výuky skalního lezení, technika skalního lezení, různé druhy skalních terénů, technika uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice a další důležitá témata této oblasti. Výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu.

Praktická část

Metodika výuky, vedení výuky lezení na přírodních stěnách, technika skalního lezení, technika uzlování, navazování, jištění, postupové jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost.

Základní vstupní dovednosti a znalosti je nezbtytné získat na Kurzu instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na kurzu instruktora skalního lezení.

Lektor

Břetislav Brodský

Vzdělání a kvalifikace: Instruktor horolezectví - ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, Instruktor skalního lezení – ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, akreditovaný „Instruktor lezení na umělé stěně“, akreditovaný „Instruktor skalního lezení“, akreditovaný Instruktor fitness, akreditovaný „Poradce pro výživu“.

 2019 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz