Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.jpg (13 KB)

Půjčovna lodí a raftů

www.sportbp.cz

Kurz instruktora powerjógy

Kurz instruktora powerjógy | sportBP

Informace o Kurzu instruktora základní powerjógy a Nadstavbové zkoušce

VÝSTUP KURZU INSTRUKTORA A ZKOUŠKY

Osvědčení z Kurzu instruktora základní powerjógy

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor základní powerjógy BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školní zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na power yogu" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor základní powerjógy BP SPORT lze využít po dovršení 18 let. Uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Osvědčení Instruktor powerjógy z navazující Nadstavbové zkoušky – pro živnostenské oprávnění

Výstupem navazující Nadstavbové zkoušky, která probíhá dle zásad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je odborná způsobilost – osvědčení: „Instruktor/instruktorka powerjógy“. Předmětný doklad o vzdělání dle Živnostenského zákona zajišťuje úspěšným absolventům získání živnostenského oprávnění (po naplnění dalších formálních podmínek – vyhovující trestní rejstřík, způsobilost k právním úkonům a jiné). Oprávnění vystavovat předmětné osvědčení na základě popsané zkoušky bylo uděleno našemu vzdělávacímu středisku MŠMT.
Nadstavbovou zkoušku je možné absolvovat po zdárném dokončení Kurzu instruktora základní powerjógy a po dosažení věku 18 let. Duplikáty osvědčení budou uloženy na MŠMT pro případ nutnosti opětovného vydaní.

 

OBSAH KURZU INSTRUKTORA POWERJÓGY A ZKOUŠKY

Tématický obsah Kurzu instruktora základní powerjógy

Současnost, historie a vývoj poweryogy, formy a druhy power yogy, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro různé výkonnostní skupiny, specifika cvičení pro začínající cvičence. Role a osobnost instruktora, poweryoga pro jedince s pohybovým omezením páteře, pro seniory, v a po období těhotenství.

 

Jedná se o metodu Body & Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody power yogy zahrnující cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

 

Tématický obsah Nadstavbové zkoušky - Instruktor/instruktorka powerjógy

 

Otázky, proces zkoušky se řídí pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tématické oblasti:

 

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby powerjógy

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy

Vysvětlení a předvedení pozic a technik power yogy

Vedení skupinové a individuální lekce poweryogy

Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek

Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

 

ORGANIZACE KURZU INSTRUKRA ZÁKLADNÍ POWERJÓGY A NADSTAVBOVÉ ZKOUŠKY

Organizace termínu Kurzu instruktora základní powerjógy

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 5800,- Kč  (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky, vydání licence a studijní materiál) 
Termín a místo konání:  21.10. - 22.10., 11.11. - 12.11., 25.11.2023 v Brně
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora powerjógy nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora power yogy se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Organizace termínu navazující Nadstavbové zkoušky

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 1000,- Kč (v ceně je zahrnut organizační, účastnický poplatek a vydání licence)
Termín a místo konání : 25.11.2023 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení Instruktor/instruktorka powerjógy, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění.

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

 

 

Podrobné informace

VYUŽITÍ OSVĚDČENÍ

Využití osvědčení z Kurzu instruktora základní powerjógy

Výstup nabízeného kurzu powerjógy (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor základní powerjógy BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Využití osvědčení Instruktor powerjógy z Nadstavbové zkoušky

Po zdárném splnění Nadstavbové zkoušky lze výsledné osvědčení Instruktor powerjógy uplatnit ve výše zmíněných oblastech jako v případě Kurzu instruktora základní powerjógy jednak v pozici změstnance (brigádně nebo v tvrvalém zaměstnaneckého poměru) nebo nezávisle v rámci Živnostenského oprávnění (také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonosti a jiné) jako fyzická osoba podnikající („Živnostník“) a v jiných formách podnikání - např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a dalších.

PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu instruktora základní powerjógy

Přijetí do kurzu instruktora powerjógy není kromě věku nijak omezeno. Školení instruktora powerjógy může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu základní instruktora powerjógy (případně školení cvičitele powerjógy), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu powerjógy je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před předmětným školením poweryogy absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Podmínky a zásady pro absolvování Nadstavbové zkoušky

Nadstavbové zkoušky se lze zúčastnit po dosažení věku 18 let a po zdárném absolvování Kurzu instruktora základní powerjógy.

 


Copyright © 2023 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz