Sport BP

Kurz instruktora powerjógy

Kurz instruktora powerjógy | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor poweryogy

Základní kurz pro instruktory powerjógy

Výstup: 

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor powerjógy BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školní zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na powerjógu" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor powerjógy BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Program:  Současnost, historie a vývoj poweryogy, formy a druhy power yogy, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro různé výkonnostní skupiny, specifika cvičení pro začínající cvičence. Role a osobnost instruktora, poweryoga pro jedince s pohybovým omezením páteře, pro seniory, v a po období těhotenství.
Lektor: RNDr.Veronika Vaverková, Ph.D., Mgr. Michaela Vrchotová - ústřední lektoři
Cena: 4800,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence)
Termín a místo konání I.:  5.11. – 6.11., 19.11. – 20.11. a 26.11.2022 v Brně
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.
Termín a místo konání II.:  na jaře 2023 v Brně  - bude upřesněno
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků. 
 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora poweryogy nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora powerjógy se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Přihlášky:


 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory powerjógy"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor powerjógy BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora powerjógy je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory powerjógy

Přijetí do kurzu instruktora poweryogy není kromě věku nijak omezena. Školení instruktora powerjógy může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu: 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor poweryogy (případně kurzu cvičitele powerjógy), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.2022 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz