Sport BP

Kurz instruktora sebeobrany

Kurz instruktora sebeobrany | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor sebeobrany

Základní kurz pro instruktory sebeobrany

Výstup: Osvědčení Instruktor základní sebeobrany. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT ČR. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená (není časově limitováná).
Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Program: Současnost a historie, formy a druhy sebeobrany, vybavení, role a osobnost instruktora, metodika výuky sebeobrany, technika, věková specifika a sebeobrana dětí, bezpečnost a prevence v různých prostředích. Mentální, fyzické, technické, taktické a právní aspekty, základy první pomoci, analýza bezpečnostního prostředí, tvorba bezpečnostního plánu, odlišnosti od jiných bojových sportů a bojových umění, prostředky vhodné k sebeobraně (přímo určené i improvizované), aktuální fenomény (domácí násilí, šikana, stalking, sexuální násilí, aktivní útočník), bezpečnost během tréninku, tvorba scénářů a praktických cvičení, druhy zbraní a jejich použití z pohledu útočníka i obránce).
Lektor: Mgr. Jindřich Petřík, Mgr. Tomáš Tesař a Pavel Michale - ústřední lektoři
Cena: 4400,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence)
Termín a místo konání : 3. -   4.11.2018  a  17. - 18.11.2018 v Praze
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových výukových bloků.
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora sebeobrany nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora sebeobrany se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Přihlášky:


 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory sebeobrany"

Využití licence

Výstupem kurzu instruktora sebeobrany je osvědčení, které má širokou působnost. Absolvent Školení instruktora sebeobrany může licenci lze využít ve všech oblastech: Komerční lekce, v neziskových organizacích a spolcích, ve školách a školských zařízeních různého druhu (střední nebo základní školy. Školská zařízení: DDM, střediska volného času, výchovná a ústavní zařízení). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora sebeobrany je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému DVPP MŠMT pro pedagogy.

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory sebeobrany

Přijetí do kurzu instruktora sebeobrany není kromě věku nijak omezena. Školení instruktora sebeobrany může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu: 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor sebeobrany (případně kurzu cvičitele sebeobrany), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Lektoři

Mgr. Jindřich Petřík
Vzdělání: Cvičitel sebeobrany MŠMT, trenér boxu III. třídy, trenér MMA III. třídy, instructor Krav Maga – Civil, Kids, Women, V.I.P., Law-Enforcement , instruktor pro teleskopický obušek a taktické příslušenství ESP – Civil, Ozbrojené složky, Combat LifeSaver, instruktor střelby, osobní trenér fitness, Člen první pomoci (instruktor první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí), Instruktor střelecké přípravy.
Praxe: Středoškolský pedagog, Vysokoškolský pedagog, Instruktor sebeobrany – OSVČ.
Mgr. Tomáš Tesař
Vzdělání: Instruktor sebeobrany MŠMT, Instruktor Krav Maga – Civil, Kids, Combat &Mindset.
Praxe: Instruktor sebeobrany (osvč).
Pavel Michale
Vzdělání: Instruktor bojových umění, Practicioner 3, Krav Maga Kids instructor, Trenér boxu III.třídy MŠMT.
Praxe: Instruktor sebeobrany (osvč, sportovní klub).2019 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz